Hoạt động trải nghiệm trồng rau sạch

Thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho HS, thầy cô giáo trường Tiểu học Tuy An còn giáo dục các em qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm. Trong giai đoạn dịch bệnh vẫn chưa thật sự ổn định, không thể đưa các em đi trải nghiệm ở các nông trại, nhà trường đã tổ chức cho HS trồng rau sạch ở những khoảng đất trống của trường. Qua hoạt động này giúp giáo dục các em giá trị của lao động, biết cách chăm sóc rau, lợi ích của rau xanh đối với sức khỏe con người.

z2372863603136_0da665da784bcdfac8847003eac29735 z2372863613178_47b1552bd8062f1861c7edfd0fc9db10 z2372863631714_85ed258425533a7ad0ec406a968e8d18 z2372863634934_6289d5dc5c8aad9f663c4699b60ea5ef z2372863635029_cc8fc5136b31a35628696d698300fd70 z2372863635243_2b1cde9e0407b56f2e1cc3bd26ff81d2 z2372863635244_b0735e95af1674e202ad68c466a85277 z2372863635246_06db18302fd946d4e45f24bbe9c13cc2 z2372863635556_5a74ccd74778af1572f4b5f6806cb208 z2372863638172_b7b58d71541a0e365d884066c18f09a3 z2372863638646_72679d3002671941144a793af0b39c87 z2372863642005_e6edcc0afca637ab30b7fd7c4272bb82 z2372863643946_33c839e15d6dd5c0c5f5923fb54a6c66 z2372863643947_c0e7d4fe3baca6ece438e8ab5acd3625 z2372863645505_48e1d04ef87fa65a34e2b18e08662756 z2372863656359_8cf36e267eb00663a8ee1058af370c95

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *