Hoạt động “Thư viện xanh” trường Tuy An.

Mô hình “Thư viện xanh” ở trường Tiểu học Tuy An đã mang đến niềm vui và khơi dậy sở thích đọc sách cho các em học sinh.Thư viện không chỉ khơi dậy niềm đam mê đọc sách báo, củng cố văn hóa đọc mà còn tạo cho khuôn viên trường xanh – sạch –đẹp, ngoài việc giáo dục nhà trường còn muốn giúp các em học sinh gần gũi với thiên nhiên hơn,giáo dục các em ý thức góp phần gìn giữ, tôn tạo cảnh quan của nhà trường.z2372880322966_f3069825aa90355383094990b06db8b1 z2372880372302_ad4f7445ee62de982d1974d307dd4e02 z2372880419583_f886d9b07b89c2faf5fac23ada855f94 z2372880509286_e4309666d22e8358b86888640175f15f z2372880659855_81e7ae4891df2afac0dc84f7288e36f9 z2373371159211_8ae1e0689b6d3751f492d1f7f86ced26