Ứng dụng CNTT trong phòng chống Covid 19

Học sinh Tuy An tham gia hội khỏe phù đổng cấp thành phố.

Hoạt động trải nghiệm trồng rau sạch

Lễ công nhận Trường TH Tuy An đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtuyan 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 4

Giáo viênthtuyan 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay