LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024


 Sáng ngày 28/5/2024 Trường TH Tuy An đã tổ chức lễ Tổng kết năm học 2023-2024. Khép lại một năm học đầy ý nghĩa là những thành quả đáng tự hào của các thầy cô giáo và các em học sinh.

 Đến tham dự buổi lễ có:

  1. Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.
  1. Phạm Văn Bình – Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố 2.
  1. Bà Lê Thị Mĩ Lành : Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.
  1. z5489820854552_79783ecd690d5a47660cd077ba882e33 z5489820859940_f6fc2b30d2f7c72ef62060166942a4a9 z5489820871652_8dcd2b86057a24910d83d910aaff249a z5489820943767_7c53d155c267ad2b9358042935f19ca5 z5489820963971_d877cd6656604c560bdd00608db79ae2
    111111111111111 z5489821009068_1baf69098417c03d40b6e277ef0b9ab7 z5489821078376_4c1679ee416fc9664cdf0a80296e64cb z5489821099264_6c098dcdda48aed258e02117e4032cbf z5489821144474_685d8c0f1290e928a569af8927f8773c z5489821160807_30e77ac6a7476a5e47455bf18c93aea9 z5489821172831_d0e6b1a06ac58847dee0d5a28455f797 z5489821230454_8fe328cffb03fc8a94c3acb24a5c4e37 z5489821296115_31bc63ebadf4afa2aa1701be9229e8d6 z5489821305252_b3f58889489c2afbfe27cc6fed7d1c53 z5489821310774_a65eedfce891afc5d06a5e20be61eb71 z5489821320669_3d534f972cb9f63272a8abf51853dee4 z5489821362367_9194eb78eddf1a9078733c0a6727edb7 z5489821389754_0c0d59a92f8c1c58043d474d4ddd4b42 z5489821469472_e0dbd46d7b8ce86a29ee0085a88feb98 z5489821473691_8a3fa7b19e26e4fbc5ebf1c51602d9f0 z5489821487719_8cebf4af3dd8af3b14544036fbc3b957 z5489821498681_3eec712dc5fea17ac1ce586379318e60 z5489821519132_033e6fa5afe0a4d0a9c778e43820c216 z5489821573902_8c4bf96167844a83a88c02bca97aa67a z5489821583065_a58a922fc5f5f538aff3f75cf400a715 z5489821590084_80a4781c02eb325d4bcd21d59ac28691 z5489821652943_e44915d2fdd1af03b0c54ca7563d8a01 z5489821681239_c121fdb3e3d2de3c16948debb8041407 z5489821685365_6c063dd462e959cf8f5c5a88e45bcb24 z5489830597051_53c0f8f8ea45562933629d865c67ff6b z5489830615518_6b17f0910326867aa491d4c344cf052e z5489830629040_225ae8a5b681adbefeb3288cc7150150 z5489830689192_4b5be762e3a62d37561498644775e5b0 z5489830706031_1d77930208f3e847a1ad4660ce62b56a z5489830721832_3ea9475880dc195a23b10ed4b0bdf3f2 z5489830724255_111fdbbfc96bd18aa9d08eb0a4eab50e z5489830734094_4318fa0bc22b437168a45749b9fab76e