Ngày tựu trường

Năm học 2023-2024 đến rồi. Ngày tựu trường của thầy và trò trường Tiểu học Tuy An. Hi vọng một năm học tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công sẽ đến với ngôi nhà Tuy An.

z4708652356161_09ab798c588cd7207a2b8665f9b56a48 z4708656030284_e039cc45c74dd1f47542c3d03c99e995 z4708656917991_535767b5468c1c05133c1cf40fb82e1f z4708657554483_dc26d9eec293f5ebf8f793fa3036f97e z4709604899260_af1ed470489fb494ce2d4608887ed4ea z4709605825532_d96868d37f7d4fbf83c7375fa4f856f4 z4709607896795_6c01dfd5cda0377a9f018b88c831a72a z4709610989002_849a79284ce3d671b791f5f560c2fb80 z4709611680180_5d139125aa3722173c9347b8dcaa584d