PHÒNG HOÀI NIỆM TRƯỜNG TIỂU HỌC TUY AN.

Chúc mừng PHÒNG HOÀI NIỆM của trường Tiểu học Tuy An đã hoàn thành !!!
Phòng Hoài niệm giúp các em học sinh biết các vật dụng của ông bà tổ tiên đã sử dụng, ôn lại kỷ niệm ngày xưa để nhớ lại truyền thống xưa của dân tộc qua từng vật dụng có gái trị lịch sử! Từ đó các em sẽ yêu quê hương đất nước, biết gìn giữ; lưu truyền những sản phẩm xưa và sáng tạo những sản phẩm ngày nay hiện đại hơn!
Xin cảm ơn thầy Hiệu trưởng đã rất tâm huyết tạo nên phòng Hoài Niệm!
hinh dai dien z4708568866220_de2ad17e4d99e0f055a6a04627285aaa z4708568870026_fb9a2c2525a014416e5ebc63e5cfd1f4 z4708568874346_2402d1e884088e1208b1d034aaba0dc8 z4708573257299_b8aa227470afbf4fc56d9272379b26ee z4708597421396_2c93a98b75caf0413aa8401eca472c4a z4708602652679_9229daca86e724f849619cd02d157eef z4712476500493_e54e275ebcc4d28cddfd7f2bdb7e10c9 z4712476515760_4c60440b8bb75640e6eb6536ce31e716 z4712476531487_652dec4a53f273e3088abb6146ebdb15 z4712476543845_aa0f9c615d66903b5a67721945b91369 z4712476559265_38e75e79415d9ab88c74c16021530828